Składka członkowska do PZŁ na rok 2023

Koledzy,

 Zgodnie z Uchwałą NRŁ z 29.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od osób fizycznych za rok 2023, informujemy, że składka wynosi:

- Składka pełna - 503 zł,

- Składka ulgowa (50%) - 273 zł - dla osób, które ukończyły 70 rok życia - liczona od następnego roku oraz dla osób uczących się, do 26 roku życia,

Składka ulgowa (25%) - 158 zł - dla osób, które ukończyły 80 rok życia - liczona od kolejnego roku.

W składce uwzględniono już kwotę 43 zł na obowiązkowe ubezpieczenie.
Płatności należy dokonać jak zwykle na konto koła:   88 9681 0002 0000 0299 0011 8413  do dnia 30.11.2022r. 
W tytule prosimy wpisać "Składka roczna PZŁ 2023".

Darz Bór!