Pielgrzymka polskich myśliwych do św. Huberta, Belgia - Francja