Struktura

Zarząd Koła

Komisja Rewizyjna

Prezes: Marian Zaborowicz 

Łowczy: Tomasz Kalinowski

Podłowczy:  Andrzej Skorupka

Skarbnik: Michał Pikos

Sekretarz: Dariusz Zaborowicz

Przewodniczący: Zdzisław Bazylczuk

Członek: Szymon Bieniaszewski

Członek: Marcin Kaźmierowski